นักศึกษา ICT ชนะเลิศการประกวดผลงาน รางวัล “บอทสร้างชาติ” จากการแข่งขัน Chatbot Hackathon 2017

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT ชนะเลิศการประกวดผลงาน รางวัล “บอทสร้างชาติ” จากการแข่งขัน Chatbot Hackathon 2017

ผ่านไปแล้วกับการแข่งขัน Chatbot Hackathon 2017 ในโครงการ”บอทสร้างชาติ” ครั้งแรกในประเทศไทย อย่างเป็นทางการบน Facebook  ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบรับโจทย์ Thailand 4.0 ที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยการประกวดในครั้งนี้แบ่งรางวัลออกเป็น 5 ประเภท และรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล ซึ่งปรากฏว่าทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากคณะ ICT ชื่อทีม “Traxperience” ได้รับรางวัลชนะเลิศหมวดคมนาคม รับเงินสดจำนวน 25,000 บาท ประกอบด้วย นายธรรมฤทธิ์ ลิขิตตรีรเมธ น.ส.ธันยพร ปทุมสูตร นายอมรเทพ คหัฐสันต์ นายธนธร บุญนาค และนายธนพนธ์ จารุเกษตรพร  โดยมี ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับรางวัลพิเศษ ซึ่งเป็นรางวัลมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมด้วยเช่นกัน  โดยการประกวดผลงานในครั้งนี้ ได้แบ่งหมวดการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  1. หมวดอุตสาหกรรม 2. หมวดการท่องเที่ยวและกีฬา 3. หมวดคมนาคม 4. หมวดพาณิชย์และการคลัง และ 5. หมวดมหาดไทย

สำหรับผลงานแชทบอทของทีม Traxperience เป็นโปรแกรมที่สามารถแนะนำการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ที่จะช่วยให้เราค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัวที่อาจไม่เคยได้ยินหรือไปมาก่อน โดยใช้ข้อมูลจากคนในชุมชน แนะนำวัด ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ในชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรและเชิงวัฒนธรรม พร้อมแนะนำกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวตามความต้องการของผู้ใช้ โดยจะตอบคำถามเกี่ยวกับชุมชน จากการค้นหาของผู้ใช้ ใช้งานง่าย และเป็นการทำงานบน Facebook

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish