ทีมสร้างสุขฯ คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ลูกชุบแสนอร่อย ด้วยมือคุณ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมสร้างสุขฯ คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ลูกชุบแสนอร่อย ด้วยมือคุณ”

     วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมคณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน จัดกิจกรรม “ลูกชุบแสนอร่อย ด้วยมือคุณ” โดยเป็นการสอนบุคลากรของคณะฯ ทำขนมลูกชุบ และการพับดอกกุหลาบจากใบเตยหอม ณ ห้อง Bits & Bytes Hall คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand