คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) พานักศึกษาหลักสูตร ICT นานาชาติ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) พานักศึกษาหลักสูตร ICT นานาชาติ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด

     วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานด้าน IT ณ ศูนย์ Customer Solution Innovation and Integration Experience Center (CSIC) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัชรินทร์​ ยิ่งยืนยง​ Deputy Campus Recruitment Manager, Human Resource Department พร้อมด้วยคุณธริศรา ธนจิราดลสุข Deputy HR Director, Thailand Human Resource Department ให้การต้อนรับ และนำนักศึกษาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยมี คุณมาโนช ศรีวราเกรียติ Product Manager และคุณวันเฉลิม เจือจิตราพรรณ Account Manager ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart Campus Solution, Campus AI Application Scenarios, Huawei Campus Practices, Smart Campus (Intelligent Operation Center), Intelligent OptiX Network, 5G Manufacturing, 5G Smart Agriculture, Smart City

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand