นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล สุดเจ๋ง คว้ารางวัลที่ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล สุดเจ๋ง คว้ารางวัลที่ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล คว้ารางวัลที่ 1 ด้วยโครงการเครื่องมือทดสอบเจาะระบบสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง จากหมวดโครงการโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest: NSC 2017) ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (Thailand IT Contest Festival 2017) ภายใต้แนวคิด ”เทคโนโลยีคือหัวใจของเด็กไทยยุค 4.0″  โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

สำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ได้แก่ นายภูริภัทร อัครสิริวงศ์ นายสิรวิชญ์ ชัยศาสตร์ และนายสิรวิชญ์ โชติวทัญญู โดยมี ผศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทั้งสามเผยด้วยความรู้สึกตื้นตันว่า พวกเขาไม่คิดไม่ฝันว่าสิ่งที่พวกเขาทุ่มเทลงมือทำ จะได้รับรางวัลที่ 1 ในครั้งนี้ แต่เมื่อได้มาแล้วก็ดีใจมาก

“ในส่วนของการทำงาน เรามีการนัดพบเพื่อประชุมแบ่งงานกันทำ จากนั้นก็กลับไปทำงาน และกลับมาประชุมสรุปงานกันอีกครั้ง เมื่อพวกเราได้รางวัลมาแล้ว ก็อยากจะพัฒนาผลงานชิ้นนี้ให้ดีที่สุดต่อไป เนื่องจากเรามองเห็นว่าโปรแกรมนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คน เพราะมันจะช่วยทำให้คนใช้งาน IoT (Internet of thing-อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอช โทรทัศน์ ตู้เย็น รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงระหว่างกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต) ได้อย่างปลอดภัย และจะได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วย ไม่ใช่ว่าซื้ออะไรมาแล้วจะใช้งานได้เลยโดยไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย เราอาจจะถูกโจมตีหรือถูกโจรกรรมข้อมูลต่างๆ จากพวกแฮกเกอร์ได้ง่ายเหมือนอย่างที่มีข่าวต่างๆ เกิดขึ้น”

สำหรับของรางวัลที่ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับ ได้แก่เงินรางวัลจำนวน 6 หมื่นบาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร โล่รางวัล และจะเข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงาน NAC 2017 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ในปลายเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ นักศึกษาจากคณะ ICT ม.มหิดล ยังคว้ารางวัลที่ 2 ถึง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการภัยอะเวย์ : การจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหว เสมือนจริง ในหมวดโครงการโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน โดย นายปวริศ คชรัตน์ นางสาวกันติยา ใจบุญธรรม และนายพงศธรณ์ พินทุโยธิน โดยมี ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลการติดต่อและการยืนยันตัวตนผ่านนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หมวดโครงการ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่าย สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สร้างสรรค์ผลงานโดย นายสหพงศ์ ปฏิวงศ์ไพศาล นายภานุพงศ์ มาตังครัตน์ และนางสาวจันทกานต์ อริยดุริยางค์ โดยมี ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ นักศึกษาจากคณะ ICT ม.มหิดล ยังคว้ารางวัลที่ 3 ถึง 2 รางวัล ได้แก่ โครงการเมดนาเซีย หมวดโครงการโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงาน โดย นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ นางสาวสุภัสสรา วราศรัย และนายศุภกร องค์ศรีตระกูล โดยมี รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และโครงการการสร้างโมเดลสามมิติของกระดูกโดยใช้กล้อง Kinect หมวดโครงการการแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) สร้างสรรค์ผลงานโดย นายฐานันดร อิ่มอารมณ์กุล นางสาวสโรชา โชควิวัฒน และนางสาววิภาดา เด่นดี โดยมี ผศ.ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ปิดท้ายด้วยรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ โครงการการสร้างและพัฒนาเกม “พีลีเมนท์” เพื่อการเรียนรู้และช่วยจดจำตารางธาตุ หมวดโครงการโปรแกรมเพื่อความบันเทิง สร้างสรรค์ผลงานโดย นางสาวกุลวดี ปลั่งสมบัติ นางสาวภวพร เจียรพันธุ์ และนายธนา พิทยานุกิจ โดยมี รศ.ดร. ดำรัส วงศ์สว่าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand