คณะ ICT ม.มหิดล จัดพิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับเอเชีย (The 2017 ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest)

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดพิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับเอเชีย (The 2017 ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเอเซีย (The 2017 ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest) โดยจัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ coach จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และภูมิภาคเอเซียให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 74 ทีม หรือกว่า 300 คน จาก 10 ประเทศ ได้แก่  เกาหลีใต้  จีน  ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์  อินโดนีเซีย ฮ่องกง และประเทศไทย 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand