คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (PA-VISIT)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (PA-VISIT)

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ศ. นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปี พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน และร่วมรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปีถัดไป ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand