คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand