คณะ ICT ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand