สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนธันวาคม 2560 (ปักษ์หลัง)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนธันวาคม 2560 (ปักษ์หลัง)

ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 22 ธ.ค. 60 เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Basic R Programing and Basics for Research (R2018) รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish