สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนธันวาคม 2560 ( ปักษ์แรก)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนธันวาคม 2560 ( ปักษ์แรก)

ข่าวทุนวิจัย

No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 22 พ.ย. 60 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนเร่งการเจริญเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2561  รอบที่ 2 (Deadline 12 ธ.ค.60 ) 12 ธ.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 27 พ.ย. 60 เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) ประจำปีงบประมาณ 2561 (Deadline 02 ม.ค.61 ) 2 ม.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 27 พ.ย. 17 เปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2561  โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Deadline 31 ม.ค.61 ) 31 ม.ค. 18 รายละเอียดเพิ่มเติม
4 1 ธ.ค. 60 ขอเชิญข้อเสนอโครงการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลของศูนย์บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) 2561 (Deadline 12 ธ.ค.60 ) 12 ธ.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
5 1 ธ.ค. 60 ขอเชิญยื่นข้อเสนอที่ปรึกษาจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1 ระบบ (Deadline 18 ธ.ค.60 ) 18 ธ.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
6 4 ธ.ค. 60 รับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Methodology for Assessing Pipe Failure Rates in Advanced Water Cooled Reactors จาก International Atomic Energy Agency (IAEA) (Deadline 15 ธ.ค.60 ) 15 ธ.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish