สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนพฤศจิกายน 2560

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนพฤศจิกายน 2560
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 08 พ.ย. 60 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลนงครามวิจัย ครั้งที่4 ประจำปี 2561 31 ธ.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 01 ม.ค. 60 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 1 (ธ.ค. 2560 – มี.ค. 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish