สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนพฤศจิกายน 2560

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนพฤศจิกายน 2560
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 02 พ.ย. 60 เปิดรับสมัครทุนในหัวข้อ The Economics of Tobacco Control in Low and Middle-Income Countries 15 ธ.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 16 พ.ย. 60 เปิดรับข้อเสนอทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม Supporting Research Funds for Industry (SuRF) 30 พ.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 16 พ.ย. 60 เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม Research and Innovation fund for Small scale Enterprise (RISE) 30 พ.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
4 16 พ.ย. 60 เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม Industrial-academic Research Fellowship program (IRF) 30 พ.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
5 16 พ.ย. 60 เปิดรับข้อเสนอทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 27 พ.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
6 21 พ.ย. 60 amfAR, The Foundation for AIDS Research เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Impact Grants: Gaining Insights from the Clinic 06 เม.ย. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish