สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนตุลาคม 2560

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนตุลาคม 2560
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 22 ก.ย. 60 UBRU ร่วมกับ Universitas Airlangga ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 International Symposium “Sharing On Teaching and Research Experiences (STRE 2017) ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish