สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนกันยายน 2560

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนกันยายน 2560
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 14 ก.ย. 60 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 14 ก.ย. 60 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The International Forum on Data Information, and Knowledge for Digital Lives รายละเอียดเพิ่มเติม
3 28 ก.ย. 60 สกอ. ขอประชาสัมพันธ์โจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการภาคเอกชน จากที่สภาอุตสาหกรรมมีความร่วมมือกับ สวทน. ในงาน TM Fair 2017 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish