สรุปประกาศงานวิจัย เดือนมิถุนายน 2560 (ปักษ์แรก)

ประกาศงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปประกาศงานวิจัย เดือนมิถุนายน 2560 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 17 พ.ค. 17 สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัยให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในระบบ NRMS 16 พ.ค. 17 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish