สรุปประกาศงานวิจัย เดือนพฤษภาคม 2560 (ปักษ์หลัง)

ประกาศงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปประกาศงานวิจัย เดือนพฤษภาคม 2560 (ปักษ์หลัง)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 16 พ.ค. 17 แนวปฏิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 16 พ.ค. 17 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 19 พ.ค. 17 การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 27 เม.ย. 17 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish