สรุปประกาศงานวิจัย เดือนพฤษภาคม 2560 (ปักษ์แรก)

ประกาศงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปประกาศงานวิจัย เดือนพฤษภาคม 2560 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 21 เม.ย. 17 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน ในวันอังคารที่ 2 พ.ค. 2560 21 เม.ย. 17 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 01 พ.ค. 17 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 01 พ.ค. 17 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish