สรุปประกาศงานวิจัย เดือนเมษายน 2560

ประกาศงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปประกาศงานวิจัย เดือนเมษายน 2560
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 29 มี.ค. 17 ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือกับสถาบัน ACADEMAI ประเทศไต้หวัน 27 มี.ค. 17 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 18 เม.ย. 17 ขอแจ้งนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 12 เม.ย. 17 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish