คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ Teesside University ประเทศอังกฤษ

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ Teesside University ประเทศอังกฤษ
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Gordon Marshall, Associate Dean International และ Mr. Dave Paget, Senior Lecturer in Drawing for Games & Animation จาก Teesside University ประเทศอังกฤษ ที่เดินทางมาร่วมหารือเรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับ Game Technology โดยมี ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ และอาจารย์กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร ให้การต้อนรับ ณ ห้อง IT122 ชั้น 1 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish