สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนมกราคม 2561 (ปักษ์หลัง)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนมกราคม 2561 (ปักษ์หลัง)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 12 ม.ค. 61 The USAID Broad Agency Announcement เปิดรับสมัครทุนวิจัยภายใต้โปรแกรม Saving lives at Birth : A Grand Challenge for Development 28 ก.พ. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 17 ก.พ. 61 เปิดรับสมัครชิงทุน Matsumae International Foundation (MIF) Fellowship for Foundation Student in Japan เพื่อไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่น 31 ส.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 18 ม.ค. 61 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย รุ่นที่21 28 ก.พ. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
4 19 ม.ค. 61 รับสมัครทุนระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ในโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สกว. รอบที่ 1 ปี 2561 31 ม.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish