สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 26 ม.ค. 61 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน (สงวนสิทธิ 200 ท่านแรก) รายละเอียดเพิ่มเติม
2 29 ม.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3 16 ก.พ. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 29 ม.ค. 61 เรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 10 (ภาคกลาง) 15 ก.พ. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
4 31 ม.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 19 (RGJ-Ph.D. Congress 19) รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish