สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 25 ม.ค. 61 ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Newton Advanced Fellowship เพื่อสนับสนุนให้แก่นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 15 ปี 14 มี.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 31 ม.ค. 61 สกอ. ร่วมกับ Royal Society เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 14 มี.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 01 ก.พ. 61 วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย: กระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0 12 มี.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish