คณะ ICT ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of  Bremen ประเทศเยอรมนี และจัดการประชุมวิชาการ “Symposium on ICT in Medicine and Public Health” พร้อมเปิดหน่วย MIRU

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of  Bremen ประเทศเยอรมนี และพิธีเปิดศูนย์วิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ “Mahidol-Bremen Medical Information Research Unit” (MIRU) และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ “Symposium on ICT in Medicine and Public Health” ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดย ศ. นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ศ. ดร. พญ รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, รศ. ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Knut Zuchan เลขานุการเอก ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมัน แห่งประเทศสิงคโปร์, Prof. Dr. Eva- Maria Feichtner รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Bremen ประเทศเยอรมัน โดยภายหลังจากพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ได้มีการพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในฐานะมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย อาทิ การสนับสนุนหลักสูตร co-tutelle สองปริญญา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ และการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อนร่วมกัน

Share:
 • 61
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  61
  Shares

Post comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish