คณะ ICT ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of  Bremen ประเทศเยอรมนี และจัดการประชุมวิชาการ “Symposium on ICT in Medicine and Public Health” พร้อมเปิดหน่วย MIRU

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of  Bremen ประเทศเยอรมนี และจัดการประชุมวิชาการ “Symposium on ICT in Medicine and Public Health” พร้อมเปิดหน่วย MIRU

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of  Bremen ประเทศเยอรมนี และพิธีเปิดศูนย์วิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ “Mahidol-Bremen Medical Information Research Unit” (MIRU) และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ “Symposium on ICT in Medicine and Public Health” ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดย ศ. นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ศ. ดร. พญ รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, รศ. ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Knut Zuchan เลขานุการเอก ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมัน แห่งประเทศสิงคโปร์, Prof. Dr. Eva- Maria Feichtner รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Bremen ประเทศเยอรมัน โดยภายหลังจากพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ได้มีการพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในฐานะมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย อาทิ การสนับสนุนหลักสูตร co-tutelle สองปริญญา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ และการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อนร่วมกัน

Share:
 • 62
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  62
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish