คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 9 “ICT TEAM, WE ARE ONE”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 9 “ICT TEAM, WE ARE ONE”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย คุณอมรรัตน์ ฉายรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 9 ใน Theme พญาไท Fun Fair Games (งานวัด) ณ สนามข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ซึ่งกิจกรรมนี้ประกอบด้วย 9 ส่วนงาน ได้แก่

 1. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (เจ้าภาพ)
 2. คณะทันตแพทยศาสตร์
 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. คณะเภสัชศาสตร์
 5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 6. คณะวิทยาศาสตร์
 7. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 8. วิทยาลัยการจัดการ
 9. ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

หลังจากการเดินขบวนพาเหรดเข้าสนามเรียบร้อยแล้ว รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 8 ส่วนงาน  และต่อด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา (กีฬาฮาเฮ) มีทั้งสิ้น 7 เกมส์ ได้แก่ ปาโป่งพาเพลิน, ถังหรรษา, ส่งต่อความห่วงใย, วิ่งสามัคคี, ฮูล่าฮูบสัมพันธ์, ตีห่วงเข้าเส้น และปืนลมวัดความแม่น และการประกวดกองเชียร์อย่างสนุกสนานเร้าใจจากส่วนงานต่าง ๆ  ซึ่งในปีนี้คณะ ICT คว้าเหรียญเงิน กีฬาประเภทปืนลมวัดความแม่น และคว้ารางวัลชมเชยประเภทกองเชียร์

Share:
 • 25
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  25
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish