คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับบริษัท ARIT จำกัด จัดโครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับบริษัท ARIT จำกัด จัดโครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ARIT จำกัด จัดโครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification ให้แก่นักศึกษาคณะต่างๆ อาทิ คณะICT วิทยาลัยศาสนศึกษา และวิทยาลัยนานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้อง IT106 ชั้น 1 อาคารคณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่ง IC3 Digital Literacy Certification เป็นประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล และการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ประกอบด้วยองค์ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ 1. Computing Fundamentals, 2. Key Applications และ 3. Living Online ที่เป็นขั้นแรกของการนำมาใช้เดินหน้า และผลักดันแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยต่อไปในอนาคตโดยใช้มาตรฐานสากลของ IC3 Digital Literacy Certification เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านดิจิทัล และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Share:
  • 3
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    3
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish