สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปักษ์หลัง)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปักษ์หลัง)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 14 ก.พ. 61 ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อรับทุนโครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund) โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 มี.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish