คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการสอนชั้นต้น การจัดเตรียมเอกสารการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ ณ ห้อง IT405 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

Share:
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  4
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish