สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนมีนาคม 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนมีนาคม 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 27 ก.พ. 61 ขอเชิญเข้าร่วมงาน หมกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียดเพิ่มเติม
2 06 มี.ค. 61 เชิญร่วมฟังประชาสัมพันธ์ทุนของฝ่ายวิชาการ สกว โดยมีวัตถุเพื่อให้นักวิจัยทราบรายละเอียดของขั้นตอนการสมัครขอรับทุน ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม R 114 อาคาร 1 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย งานวิจัยและบริการวิชาการ [คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล] รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish