ICT มหิดล จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ ICT Junior Camp ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ ICT Junior Camp ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ หรือ โครงการ ICT Junior Camp ครั้งที่ 10 ภายใต้กรอบแนวคิด “Data Science for the Digital Economy” ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2561 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดอโศการาม และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนในรายวิชาอย่างเข้มข้นแล้ว ในกิจกรรม CSR นี้ นักเรียนค่าย ICT Junior Camp ได้ร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับป่าชายเลน และเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของต้นไม้ชนิดต่างๆ ที่ปลูกบริเวณป่าชายเลน และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน ก่อนที่จะร่วมกันปลูกต้นโกงกางบนพื้นที่ป่าชายเลน สัมผัสธรรมชาติ และชมวิวนกนางนวลพร้อมกับเก็บภาพความประทับใจร่วมกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนค่ายฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยการเปิดโอกาสให้ลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อสังคมในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

Share:
  • 36
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    36
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish