สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 28 มี.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “งานวิจัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 27 เม.ย. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish