สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดงานคืนสู่เหย้า MUICT & CS Reunion

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดงานคืนสู่เหย้า MUICT & CS Reunion

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดงานคืนสู่เหย้า MUICT & CS Reunion ณ บริเวณชั้น 4 อาคารคณะ ICT ศาลายา โดยมีการประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ประจำปี 2560 ณ ห้อง IT404 ชั้น 4 จากนั้นได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 12.00 – 17.30 น. ชมบูธตลาดนัดศิษย์เก่า CS และ ICT และกิจกรรม Innovation Talks ณ ห้อง Bits & Bytes Hall และห้อง IT 405-406 ชั้น 4 และกิจกรรมในช่วงเย็น เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 – 21.30 น. เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล โดยกิจกรรม Innovation Talks ประกอบด้วย

 • การบรรยายเรื่อง Bitcoin Blockchain 101 โดย คุณพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ศิษย์เก่า ICT รุ่น 8 และคุณณัฐชนน โพธิ์เงิน ศิษย์เก่า ICT รุ่น 9 จาก Thai Blockchain Association โดยมีสาระความรู้ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Bitcoin คืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมผู้คนถึงหันมาสนใจ Bitcoin, Bitcoin ทำงานอย่างไร, ทำไมต้องขุด Bitcoin, Blockchain คืออะไร มีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่ และด้านมืดของ Blockchain
 • การบรรยายเรื่อง Modern Webstack โดย คุณโอชวิน จิรโสตติกุล ศิษย์เก่า ICT รุ่น 5 จากบริษัท 1000X ตำแหน่ง Co-Founder ในเครือบริษัท Likeme Group มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการออกแบบ UI ในปัจจุบัน และ Trend ในอนาคต, Tool และ Technology ปัจจุบันที่ใช้ในการพัฒนา Website (Webstack, ReactJS, NextJS)
 • การบรรยายเรื่อง Chatbot for Business โดย คุณชนกานต์ ชินชัชวาล ศิษย์เก่า ICT รุ่น 7 ผู้ก่อตั้งธุรกิจ Startup ด้าน Chatbot (Zwiz.AI) อาทิ เทคโนโลยีที่สำคัญในการพัฒนา Chatbot, วิธีการ Design Chatbot ให้เหมาะกับการใช้งาน และการนำ Chatbot ไปใช้และต่อยอดธุรกิจ

จากนั้นมีพิธีเปิดงานฯ พร้อมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมี รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะ ICT กล่าวเปิดงาน และมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะ ICT พร้อมด้วย นายกสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ก่อนรับชมการแสดงดนตรีโดยศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 2 นอกจากนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะ ICT มหิดล ได้แก่

 • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ หรือการวิจัย หรือผลงานด้านนวัตกรรม ประจำปี 2561 คือ ผศ. ดร. ทรงกรด พิมพิศาล (ศิษย์เก่า CS ปริญญาตรี รุ่น 6) รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2561 คือ คุณณัฐพล ยังพลขันธ์ (ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 5) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล
 • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร หรือความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน ประจำปี 2561 คือ คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน (ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 5)
 • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเป็นนักคิดรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 คือ คุณชนกานต์ ชินชัชวาล (ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 7) ผู้ก่อตั้งธุรกิจ Startup ด้าน Chatbot (Zwiz.AI)

และปิดท้ายด้วยการรับชมการแสดงจากคณาจารย์และศิษย์เก่า การประมูลของรักของหวงของคณาจารย์ เพื่อนำเงินที่ได้มาสมทบทุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และกิจกรรมของนักศึกษาของคณะฯ อีกด้วย

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand