สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนเมษายน 2561 (ปักษ์หลัง)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนเมษายน 2561 (ปักษ์หลัง)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 24 เม.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Advanced your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities for Researchers in Asia โดย มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสวทช. และแหล่งทุนสหภาพยุโรป (EURAXESS ASEAN) 18 พ.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish