อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (MUIT) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (MUIT) มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษาของคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (MUIT) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish