ICT มหิดล จัดการบรรยายเกี่ยวกับ UX/UI ในรายวิชา HCI (Human Computer Interaction) โดยศิษย์เก่า ICT มหิดล รุ่นที่ 4

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดการบรรยายเกี่ยวกับ UX/UI ในรายวิชา HCI (Human Computer Interaction) โดยศิษย์เก่า ICT มหิดล รุ่นที่ 4
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน พร้อมด้วย อาจารย์กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณเสฐียรพงศ์ จึงอุดมพร ศิษย์เก่า คณะ ICT ม.มหิดล รุ่นที่ 4 ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้บรรยายเกี่ยวกับ UX/UI ในรายวิชา HCI (Human Computer Interaction) ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา
คุณเสฐียรพงศ์ จึงอุดมพร ศิษย์เก่า คณะ ICT มหิดล รุ่นที่ 4 เคยมีประสบการณ์ทางด้าน Security Forensic และ Frontend Mobile Design and Development หลังจากนั้นได้ผันตัวเองมาทำงานด้าน UX/UI Development เป็นเวลากว่า 5 ปี โดยปัจจุบันทำงานตำแหน่ง UX/UI Developer อยู่ที่บริษัท Azure Thailand นอกจากนี้ยังได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในแบบรุ่นพี่ที่นำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง โดยได้เล่าประสบการณ์การทำงานของตนเองหลังจากจบการศึกษา โดยได้ลองเปลี่ยนไปทำงานในหลาย ๆ สายงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และได้เล่าให้นักศึกษาฟังว่าในงานแต่ละสายงานทำเกี่ยวกับอะไร มีจุดอะไรที่น่าสนใจ หรือนักศึกษาอาจจะสนใจ หลังจากนั้นก็ได้ค้นพบว่าสายงาน UX/UI Developer เป็นสายงานที่เหมาะสมกับตน เพราะโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ช่างสงสัย ได้มองเห็นจุดบกพร่องต่าง ๆ และอยากช่วยแก้ปัญหาให้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้ดียิ่งขึ้น จึงได้แนะนำน้อง ๆ ให้ลองค้นหาตัวเองว่าเหมาะกับการทำงานในสายใด ตำแหน่งใด ในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
นอกจากนี้ วิทยากรยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) จากมุมมองของผู้ที่ทำงานในสายนี้จริง ๆ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีการทาง UX ในการทำงานจริง ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละโปรเจค และสิ่งแวดล้อมในแต่ละบริษัท โดยได้นำโปรเจคที่เคยทำมาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ลองคิดตามว่าตนเองจะพัฒนาโปรแกรมเหล่านั้นให้ดีขึ้นโดยใช้แนวคิดทาง UX ได้อย่างไร และแสดงว่าตนได้เชื่อมโยงความรู้เชิงลึกทางด้าน ICT ที่ตนได้เรียนรู้จากที่คณะ ICT แม้จะไม่ได้ตรงตาม Major ของตน แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแนวคิดทาง UX เพื่อให้โปรแกรมเหล่านั้นทำงานได้ดีขึ้น และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish