ทีมนักสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล จัดกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม “ICT 9 ปี Happy together สิ่งดีๆ เพื่อโลกสีเขียว ตอน D.I.Y. Eco-Friendly Shopping Bag” 

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมนักสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล จัดกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม “ICT 9 ปี Happy together สิ่งดีๆ เพื่อโลกสีเขียว ตอน D.I.Y. Eco-Friendly Shopping Bag” 
 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทีมนักสร้างสุขคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม “ICT 9 ปี Happy together สิ่งดีๆ เพื่อโลกสีเขียว ตอน D.I.Y. Eco-Friendly Shopping Bag” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมงานและได้รับถุงผ้าปักพิเศษ!! 9th Anniversary of the Faculty of Information and Communication Technology 20 May 2018 ท่านละ 1 ใบ พร้อมเรียนรู้ “เทคนิคการมัดผ้า พับผ้า เพื่อนำไปย้อมให้เกิดลวดลายอิสระ เรียนรู้ประเภทสีย้อม และได้ทดลองปฏิบัติจริง การทำผ้ามัดย้อม ณ ลานกิจกรรมสวนไผ่ ชั้น 1 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand