ICT มหิดล จัดบรรยายรายวิชา Database Lab System ในหัวข้อ “Database Management for Administrator”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดบรรยายรายวิชา Database Lab System ในหัวข้อ “Database Management for Administrator”

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดบรรยาย รายวิชา Database Lab System หัวข้อ Database Management for Administrator โดยคุณณัฐ สุธรรมสมัย ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 1 ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมี ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ประจำรายวิชา) ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab102 ชั้น1 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

Share:
  • 47
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    47
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand