สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 24 พ.ค. 61 เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 09 ก.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 24 พ.ค. 61 เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง แระจำปีงบประมาณ 2562 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 09 ก.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 24 พ.ค. 61 เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยประเภททุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 09 ก.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish