โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT : Digital Photography with a Smartphone”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT : Digital Photography with a Smartphone”

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์ที่เรียกกันว่าสมาร์ทโฟนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการถ่ายภาพในชีวิตประจำวัน เนื่องด้วยกล้องถ่ายภาพที่มากับสมาร์ทโฟนนั้นได้ผ่านการพัฒนามาแล้วหลายต่อหลายรุ่น จนปัจจุบันกล้องสมาร์ทโฟนสามารถใช้ถ่ายภาพในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ด้วยความสามารถที่หลากหลายของกล้องสมาร์ทโฟนและคุณภาพของภาพที่ใกล้เคียงกับกล้องถ่ายภาพระดับมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความคล่องตัว ใช้งานง่าย พกติดตัวได้ตลอดเวลา รวมถึงความสามารถในการเผยแพร่รูปภาพผ่านทางฟังก์ชันสื่อสารของโทรศัพท์หรือแอพพลิเคชัน Social Network และยังมีแอพพลิเคชันที่ช่วยในการจัดการคลังรูปภาพให้เลือกใช้มากมาย

ด้วยเหตุนี้ กล้องสมาร์ทโฟนจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะแก่การถ่ายทอดเรื่องราวแบ่งปันมุมมองของผู้คนในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้หลักการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ และวิธีการใช้กล้องสมาร์ทโฟน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถดึงเอาจุดเด่นของกล้องสมาร์ทโฟนออกมาใช้ได้มากขึ้น สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการนำเสนอได้อย่างชัดเจน งดงาม และสามารถบริหารจัดการคลังรูปภาพได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: Digital Photography with a Smart Phone” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจทั่วไป ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการเรียนการสอน

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม
“SMART with ICT: Digital Photography with a Smart Phone”
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
08.30-09.00 น.
 • ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
 • การถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน
  • กล้องสมาร์ทโฟนทำงานอย่างไร
  • ฟังก์ชันพื้นฐานในกล้องสมาร์ทโฟน
  • เทคนิคพื้นฐานในการใช้กล้องสมาร์ทโฟน
 • การถ่ายภาพสถานที่ –ภูมิทัศน์ (Landscape)
  • หลักการ และเทคนิคการถ่ายภาพสถานที่ – ภูมิทัศน์
  • การจัดองค์ประกอบและการเลือกมุมมองให้ภาพดูน่าสนใจ
13.00-16.00 น.
 • การถ่ายภาพบุคคล (Portrait)
  • หลักการ และเทคนิคการถ่ายภาพบุคคล
  • การจัดองค์ประกอบการจัดแสงและการเลือกมุมมองให้ภาพดูน่าสนใจ
 • การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ (Product / Packshot)
  • หลักการ และเทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
  • การจัดวางผลิตภัณฑ์การจัดแสงและการเลือกมุมมองให้ภาพดูน่าสนใจ
 • ร่วมเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเทคนิคการถ่ายภาพบุคคล
 • การบริหารจัดการคลังรูปภาพด้วยตัวเอง
 

วิทยากร

คุณณัฐพล บุญสม
ผู้สอน
คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
ผู้ช่วยสอน

แบบประเมินออนไลน์

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish