โครงการบริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง “Common Vulnerability Scoring System (CVSSv3)”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการบริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง “Common Vulnerability Scoring System (CVSSv3)”

หลักการและเหตุผล

นับได้ว่าความเสี่ยงของช่องโหว่ (Vulnerability) ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในซอร์ฟแวร์ หรือฮาร์ดแวร์เป็นสิ่งที่มีผลกระทบสำคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กร หรือบริษัท การค้นพบช่องโหว่ใหม่ มักจะนำไปสู่การสร้างโปรแกรมเจาะระบบ (Exploit Code) ไวรัส/หนอนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมัลแวร์ จากผู้บุกรุก หากผู้ดูแลระบบสามารถรับทราบข่าวสารของช่องโหว่ และติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ไม่ทันย่อมจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านี้แน่นอน นอกจากนี้ ช่องโหว่แต่ละชนิดจะแตกต่างกันตาม ชื่อ/เวอร์ชัน/จุดโหว่ของการเขียนโปรแกรมในส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ รวมทั้งระบบปฏิบัติการที่ซอฟต์แวร์ทำงานอยู่ อีกทั้งการเรียกชื่อของช่องโหว่ที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้เกิดความสับสนในการอ้างอิงถึงช่องโหว่แต่ละชนิด

ด้วยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงความสำคัญของช่องโหว่ที่เป็นที่รู้จักในสาธารณะอย่าง CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) จึงได้จัดงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ “Common Vulnerability Scoring System (CVSSv3)” โดยวิทยากร Mr. Christian Heinrich ซึ่งเป็นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.30 – 20.30 น. ณ ห้อง CC311 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

กำหนดการ

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ

เรื่อง “Common Vulnerability Scoring System (CVSSv3)”

โดย Mr. Christian Heinrich, Security Experts

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 18.30 -20.30 น.

ณ ห้อง CC311 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

วัน-เวลา/Time หัวข้อและกิจกรรม
18.00 – 18.30 น. ลงทะเบียน/Registration
18.30 – 18.40 น. กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดการสัมมนา/ Opening Seminar and Welcome Speech
18.40 – 20.20 น. สัมมนาเรื่อง/Keynote: “Common Vulnerability Scoring System (CVSSv3)”
20.20 – 20.30 น. ถาม-ตอบ/Questions and Answers

วิทยากร

Mr. Christian Heinrich, Security Experts

Bio

Christian Heinrich has presented at the OWASP conferences in Australia, Europe and USA and OWASP Chapters in the Netherlands, Singapore, UK, Thailand and Sydney and Melbourne in Australia, ToorCon (USA), Shmoocon (USA), BlackHat (Asia and USA), DEFCON, SecTor (Canada), CONFidence (Europe), Hack In The Box (Europe), SyScan (Singapore), B-Sides (Australia), RUXCON (Australia), and AusCERT (Australia)

แบบประเมินออนไลน์

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish