แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์โดยสารโครงการรับ-ส่งShuttle Bus และรถยนต์โดยสารรับ-ส่งบุคลากร บริเวณอารสำนักงานอธิการบดี

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์โดยสารโครงการรับ-ส่งShuttle Bus และรถยนต์โดยสารรับ-ส่งบุคลากร บริเวณอารสำนักงานอธิการบดี
เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านค่ะ
กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ขอประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์โดยสารโครงการรับ-ส่ง Shuttle Bus และรถยนต์โดยสารรับ-ส่งบุคลากร บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand