สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 01 มิ.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง JSP’s Activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขอทุนจากองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งชาติญี่ปุ่น โดยมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น 05 ก.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 04 มิ.ย. 61 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 24 มิ.ย. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish