สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 07 มิ.ย. 61 ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตผลงานวิจัยได้ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน/อุตสาหกรรม โดย มหาวิทยาลัยมหิดล 30 มิ.ย. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 07 มิ.ย. 61 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันการวิจัย โปรแกรมประยุกต์ โครงการ Tank Sim สำหรับช่วยฝึกรถถังเสมือนจริง ผู้สนใจสามารถดูรายระเอียดได้ในเอกสารแนบ เอกสาร TOR

รายละเอียดเพิ่มเติม

Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish