สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมกับคณะ ICT มหิดล จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “CS & ICT Reunite : Strike…เพื่อน้อง ครั้งที่ 3”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมกับคณะ ICT มหิดล จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “CS & ICT Reunite : Strike…เพื่อน้อง ครั้งที่ 3”

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล นำโดย คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมฯ และคุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ อุปนายก จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “CS & ICT Reunite: Strike… เพื่อน้อง ครั้งที่ 3” ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด รัชดา

กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ในครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งหารายได้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา บรรยากาศภายในงาน มีคณะและสมาคมฯ จากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะ ICT และศิษย์เก่า CS & ICT เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 ทีม ชิงถ้วยรางวัล จำนวน 7 รางวัล

โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศประเภททีมกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ทีมคณบดีคณะ ICT นำทีมโดย รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดี
 • รางวัลชนะเลิศประเภททีมทั่วไป ได้แก่ ทีมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัลบู้บี้ประเภททีม ได้แก่ ทีมปี 4 ล้างท่อ ซึ่งเป็นทีมจากนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT
 • รางวัลชนะเลิศเกมรวมสูงสุดชาย ได้แก่ คุณฐิติพัฒน์ วิภาตะพันธุ์ จากทีมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ
 • รางวัลชนะเลิศเกมรวมสูงสุดหญิง ได้แก่ คุณเพ็ชรินทร์ แพเรือง จากทีมเหยี่ยวขาว สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
 • รางวัลล้างท่อใสแจ๋ว ประเภทบุคคล ได้แก่ ด.ญ.กานต์สินี นิโครธาเมธนีย์ จากทีมพบกานต์ (อีกครั้งหนึ่ง) ของคุณสันตศิริ นิโครธาเมธนีย์ ศิษย์เก่า CS ป.ตรี รุ่น 6
 • รางวัลท่าโยนสุดเจ๋ง ประเภทบุคคล ได้แก่ คุณพัฒนศักดิ์ ตันบุตร จากทีมศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ขอขอบพระคุณ คณะ และสมาคมฯ จากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะ ICT และศิษย์เก่า CS & ICT ที่มาร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบพระคุณ คุณคมกฤช ศุภรัตโนดม ศิษย์เก่า CS ป.ตรี รุ่น 7 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand