ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนขึ้น โดยมีคุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และคุณเบญจมาศ มะหมัดกุล นักทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ และการเตรียมตัวกี่ยวกับการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมตอบข้อซักถามแก่บุคลากรสายสนับสนุนคณะ ICT มหิดล ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

Share:
  • 11
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    11
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand