ICT มหิดล ให้การต้อนรับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานฯ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล ให้การต้อนรับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานฯ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ. ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 39 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานการจัดการศึกษาแบบนานาชาติที่โดดเด่น ทันสมัย เป็นเลิศ เพื่อนำความรู้มาปรับ และพัฒนากระบวนการทำงานของวิทยาลัยฯ ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • การจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ
  • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
  • หลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชั่น
  • หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมคณะฯ
Share:
 • 24
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  24
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand