สรุปประกาศงานวิจัย เดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก)

ประกาศงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปประกาศงานวิจัย เดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 29 มิ.ย. 18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2561 29 มิ.ย. 18 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish