สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 06 ก.ค. 61 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบัน enago academy ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้ารับฟังเทคนิค วิธีต่างๆ เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ราชปนัดดาสิรินธร อาคาร ศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish