ทีมนักสร้างสุข ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม หล่อพระบรมรูปปั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9  

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมนักสร้างสุข ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม หล่อพระบรมรูปปั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9  

ทีมนักสร้างสุขคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม หล่อพระบรมรูปปั้น (3มิติ) ในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561 โดยทีมงานให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณสวนไผ่ ชั้น 1 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand