รางวัลประกายเพชร

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน รางวัลประกายเพชร

รางวัลประกายเพชร

  • วันที่จัดกิจกรรม : 5 กันยายน 2552
  • รางวัลที่ได้รับ : รางวัลประกายเพชร ในพิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Innovation and Contrivance (อายุ 19-25 ปี) 

ได้แก่ Mr. Wasin Thonkaew

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand