ฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

 • ทุนสนับสนุนการเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี: 
   http://www.op.mahidol.ac.th/orir/MU_Undergrad_Mobility_Scholarship.html
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา:
   http://www.op.mahidol.ac.th/orir/MU_Postgrad_Mobility_Scholarship.html

 

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish